boulderbar Salzburg

(0 Reviews)
Richard-Kürth-Straße 9, 5020 Salzburg, Austria+43 660 1199212https://boulderbar.net/salzburg
Home Bouldering Gyms boulderbar Salzburg